KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks

Projektid

Projekt: Lähisuhtevägivalla vähendamine

Kestus: august 2015 – detsember 2015

Projekti eesmärgiks on  külavanemate/külaliidrite  motivatsiooni, oskuste ja teadmiste suurendamine lähisuhtevägivalla juhtumite märkamiseks ja neisse sekkumiseks. Oluline on avada inimeste silmad, et märgata vägivalda ja aegsasti sekkuda! Sellega aitame vähendada ka vägivalda enda kogukonnas.

Projekti raames viiakse läbi kahepäevane koolitus. Koolitustel osalenud külavanemad ja külaliidrid oskavad märgata lähisuhtevägivalda ja naistevastast vägivalda, on motiveeritud sekkuma ja omavad selleks vajalikku informatsiooni ja oskusi.

Projekti rahastab  siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

 

Projekt on lõppenud. Projekti raames viidi läbi kaks koolituspäeva külajuhtidele/liidritele.

Esimene koolituspäev  toimus 6.oktoobril, koolitajaks oli psühhoterapeut Kait Sinisalu.

Teine koolituspäev toimus 20.novembril, koolitajaks oli jurist Merle Albrant.

Projektis osales kokku 11 külajuhti/küla esindajat.

—————————————————————————————————————————————–

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks

Järvamaa Naiste Tugikeskus korraldab 26. veebruaril 2018 seminari perevägivallast, selle mõjust ning traumeeritud laste abistamise võimalustest.

 

Toimumise koht: Väätsa Põhikool, Kooli  1, Väätsa vald, Järvamaa.

 

Koolituse päevakava:

9.00 -9.30 Kogunemine. Tervituskohv.

9.30-11.00  Sissejuhatus. Vägivalla olemus, liigid. Vägivaldne mentaliteet.

 (Kait Sinisalu)

11.00-12.30 Vägivalla mõju ohvrile.  Miks on vägivaldsest suhtest raske lahkuda?  Traumaatiline seotus. (Kait Sinisalu)

12.30-13.00 Lõuna

13.00-14.30 Laps vägivaldse peresuhte tunnistajana ja  ohvrina. Vägivalla mõju lapsele. (Mariana Saksniit)

14.30-14.45 kohvipaus

14.45-16.15  Lapse PTSD. Sekkumine.  Haridusasutuste võimalused laste abistamisel. Juhtumite analüüs (Mariana Saksniit)

16.15-16.30 Kokkuvõte

 

Koolitaja Mariana Saksniit töötab psühholoogina ning osutab psühholoogilise nõustamise teenust lastele/noorukitele (sealhulgas vaimselt, füüsiliselt ja seksuaalselt väärkoheldud lastele/noorukitele) ja nende peredele.  Omab magistrikraadi psühholoogias (Tartu Ülikool), kliinilise psühholoogi kutset (tase 7, kutsetunnistus 117619) ja kliinilise lapsepsühholoogi kutset (tase 7, kutsetunnistus 117626) (Tartu Ülikooli Kliinikum, psühhiaatriakliinik).

Koolitaja Kait Sinisalu töötab  psühhoterapeudina ning viib läbi psühhoteraapiat  vaimselt, füüsiliselt, seksuaalselt ja majanduslikult väärkoheldud täiskasvanutele.  Kait Sinisalu on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö eriala ning Taanis Skandinaavia Gestall Instituudi, omab terapeudi kutset.

Koolituse korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

„Projekti rahastab rahandusministeerium  kohaliku omaalgatuse  programmi vahenditest.“