KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks

Projektid

Projekt: Lähisuhtevägivalla vähendamine

Kestus: august 2015 – detsember 2015

Projekti eesmärgiks on  külavanemate/külaliidrite  motivatsiooni, oskuste ja teadmiste suurendamine lähisuhtevägivalla juhtumite märkamiseks ja neisse sekkumiseks. Oluline on avada inimeste silmad, et märgata vägivalda ja aegsasti sekkuda! Sellega aitame vähendada ka vägivalda enda kogukonnas.

Projekti raames viiakse läbi kahepäevane koolitus. Koolitustel osalenud külavanemad ja külaliidrid oskavad märgata lähisuhtevägivalda ja naistevastast vägivalda, on motiveeritud sekkuma ja omavad selleks vajalikku informatsiooni ja oskusi.

Projekti rahastab  siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

 

Projekt on lõppenud. Projekti raames viidi läbi kaks koolituspäeva külajuhtidele/liidritele.

Esimene koolituspäev  toimus 6.oktoobril, koolitajaks oli psühhoterapeut Kait Sinisalu.

Teine koolituspäev toimus 20.novembril, koolitajaks oli jurist Merle Albrant.

Projektis osales kokku 11 külajuhti/küla esindajat.