Riiklikud naiste tugikeskuse teenuse pakkujad

Alates 1. jaanuarist 2017 osutavad ohvriabi seaduse alusel naiste tugikeskuse teenust järgmised riigihanke korras leitud teenusepakkujad.

Harjumaa
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Eluliin 5264697 tallinn@naisteabi.ee, varjupaik@eluliin.ee

Ida-Virumaa
Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik 53332627 naistetugikeskus@gmail.com

Järvamaa
MTÜ Eluliin 551 5491 varjupaik@eluliin.ee

Jõgevamaa
Jõgevamaa Naiste Tugikeskus 5860 0170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

Läänemaa koos Hiiumaaga
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Eluliin
526 4697, 5515491 tallinn@naisteabi.ee, varjupaik@eluliin.ee

Lääne-Virumaa
OÜ Keerub5615 5924, 5684 6601 info@keerub.eu

Pärnumaa
Pärnu Naiste Tugikeskus5398 1620, 53650260 naistevarjupaik@gmail.com

Põlvamaa
Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus) 58849494 polva@naistetugi.ee

Raplamaa
MTÜ Eluliin551 5491 varjupaik@eluliin.ee

Saaremaa
Pärnu Naiste Tugikeskus 5309 8919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

Tartumaa
Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus)5594 9496info@naistetugi.ee

Valgamaa
Valgamaa Naiste Tugikeskus 53032544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

Viljandimaa
Tähtvere Avatud Naistekeskus 5682 4768, 744 8706 naistekeskus@gmail.com

Võrumaa
Tähtvere Avatud Naistekeskus 5682 4768, 744 8706 naistekeskus@gmail.com