Esileht

Seoses senise riigi toetuse lõppemisega ei suuda Järvamaa Naiste Tugikeskus alates 1. jaanuarist 2017 pakkuda tasuta turvakodu teenust, õigusabi ja psühholoogilist nõustamist, mida oleme pakkunud seni.

2016 aastakse eraldas Sotsiaalministeerium Järvamaa Naiste Tugikeskusele kokku 51000 eurot, mis oli mõeldud kahe maakonna haldamiseks ning millele lisandusid psühholoogilise ja juriidilise nõustamise rahad. Riigihankes oli järgmise kahe aasta piirmääraks Järva maakonna jaoks 26876 eurot, mille eest pidi tagama ka psühholoogilise ja juriidilise nõustamise. Esitasime oma pakkumise esimeses voorus kogu teenuse osutamiseks vajalikus summas, see tunnistati hanke nõuetele mitte vastavaks. Hanke teises voorus piirmäära ei tõstetud, kuna me ei saanud petta abivajajate lootusi ja lubada neile kvaliteetset liitteenust, mille osutamiseks meil raha puudub, loobusime teises voorus pakkumise esitamisest.

Ohvriabi seadusele vastavat naiste tugikeskuse teenust osutab Järva maakonnas uuest aastast MTÜ Eluliin.

2016 aastal saime abistada 94 naist, kellest majutust vajas 16 naist ja 14 last, õigusabi said 40 naist kokku 224 tundi, psühholoogilist nõustamist said 29 naist kokku 97,5 tundi.

Jätkame vabatahtliku tööna tasuta esmase ja juhtumipõhise nõustamise osutamist. Kokkuleppel on võimalik saada ka õigusabi ja psühholoogilist nõustamist.

Meie poole saab pöörduda meiliaadressil jarvanaistekeskus@gmail.com või kirjutada meile Facebookis.

Ära jää oma murega üksi, võta meiega ühendust!

 

Oleme väga  tänulikud kõigile oma senistele koostööpartneritele ja toetajatele!

 

Meie tegevuse jätkamise toetuseks saab annetada meie kontole:

MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus

a/a EE441010220239570223

SEB pank