Seksuaalne vägivald

Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mis on isikule vastumeelne, füüsilist valu või ebameeldivustunnet tekitav ja alandav.

Paarisuhtes aset leidva naistevastase seksuaalse vägivalla põhjused peituvad ühiskonna patriarhaalses arusaamas, mille järgi abielus või paarisuhtes olemisega kaasneb naise kohustus mehele alluda ja rahuldada tema seksuaalseid vajadusi.

Suhteväliste seksuaalvägivalla juhtumite puhul püsib ühiskonna hoiakutes visalt vägivalda õigustav arusaam, et ohvriks langenud naine on vägivaldse rünnaku ise põhjustanud, kas väljakutsuva riietuse ja käitumisega või joobes olekuga

Seksuaalne vägivald võib sisaldada järgmisi tegevusi:

•Mittesoovitud seksuaalsed puudutused (käperdamine)

•Seksuaalse sisuga halvustavad märkused

•Pealesunnitud seksuaalvahekord

•Seksuaalvahekord partnerile ebameeldival või füüsilist valu tekitaval viisil

•Kaitsevahenditeta seksuaalvahekorra nõudmine

•Intiimsetele kehaosadele valu tekitamine (sadism)

•Vägistamine (partneri, pereliikme, tuttava või võõra poolt)

•Ekshibitsionism (enesepaljastamine, liputamine)

•Piilumine

•Soovimatu seksuaalse iseloomuga tegevus töökohal, koolis, vm avalikus kohas

•Ohvri lapse või ühise lapse seksuaalse väärkohtlemine

Lapse seksuaalse väärkohtlemise puhul on tegemist lapse kaasamisega seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis astub üle seadustest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest. Seksuaalne väärkohtlemine lapse suhtes on võimu, seksuaalsete või muude vajaduste rahuldamise eesmärgil toime pandud tegevus täiskasvanu või teise lapse poolt, kes vanuse või arengutaseme poolest on vastutus-, usaldus- või võimusuhetes lapsega

Lapse seksuaalne väärkohtlemine võib sisaldada tegevusi:

•Lapsele oma suguelundite demonstreerimine

•Lapsele seksuaalse sisuga, pornograafiliste teoste näitamine

•Lapse kaasamine seksuaalsesse vestlusse

•Lapse intiimsete kehaosade hellitamine ja katsumine, masturbeerimine

•Suguühe lapsega

•Lapse vägistamine

Lastevastase seksuaalvägivalla korral tuleb alati teavitada politseid!

Euroopa Nõukogu on välja andnud lastele suunatud ennetusvideo, mis koostöös Justiitsministeeriumiga on saanud ka eestikeelse tõlke.Vaata videot siit.

Abi pakkuvad asutused.

Ööpäev läbi:

  • Vastuvõtuosakonnad haiglate juures: Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla.
  • Tugitelefon 1492
  • Lasteabi telefon 116111
  • Politsei 112

Avatud tööpäeviti:

Teave internetis:

 

Seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõustamine 2019-2020

Seksuaalvägivalla üleelanud saavad lisaks senistele riigi õigusabi võimalustele taotleda tasuta õigusnõustamist Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kaudu. Nõustamist toetab Justiitsministeerium.

Õigusnõustamist sooviv isik saab võtta ühendust ENVLiga kas telefoni  või e-maili teel.Kontaktandmed ja juhised selleks on kättesaadavad seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste ja ohvriabi töötajate ning politsei kaudu.

ENVL lepinguline jurist võtab kliendiga tema poolt soovitud sidevahendite kaudu kontakti hiljemalt 24 tunni jooksul. Vastavalt kliendi vajadustele lepitakse esmaseks nõustamiseks kokku kas silmast-silma kohtumine või nõustamine telefoni vm sidevahendi kaudu. Nõustamise maht ühe inimese kohta on kuni 5 tundi.

Nõustamise eelduseks on, et klient teatab juristile oma nime ja isikukoodi ja nõustub isikuandmete edastamisega ENVL-ile ning töötlemisega ENVL poolt kuni Justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu lõppemiseni. ENVL tagab isikuandmete kaitse vastavalt seadusele.

Silmast-silma kohtumised toimuvad eelistatult Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus (seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste lähedal) või muus sobivas kohas.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad:

  • Tallinnas – Lääne-Tallinna Keskhaiglas (Sõle 23);
  • Tartus – Tartu Ülikooli Kliinikumis (L.Puusepa 8);
  • Pärnus – Pärnu Haiglas (Ristiku 1);
  • Kohtla-Järvel – Ida-Viru Keskhaiglas (Ilmajaama 12).

Keskused töötavad 24/7 ning abi on tasuta.http://www.palunabi.ee/seksuaalvagivald

 

VAATA KA VIDEOT

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste (SAKid) video.
Kui inimene on kogenud seksuaalvägivalda, siis ta väga sageli ei tea, mis abi on olemas ja kuhu saab pöörduda.