Seksuaalne vägivald

Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mis on isikule vastumeelne, füüsilist valu või ebameeldivustunnet tekitav ja alandav.

Paarisuhtes aset leidva naistevastase seksuaalse vägivalla põhjused peituvad ühiskonna patriarhaalses arusaamas, mille järgi abielus või paarisuhtes olemisega kaasneb naise kohustus mehele alluda ja rahuldada tema seksuaalseid vajadusi.

Suhteväliste seksuaalvägivalla juhtumite puhul püsib ühiskonna hoiakutes visalt vägivalda õigustav arusaam, et ohvriks langenud naine on vägivaldse rünnaku ise põhjustanud, kas väljakutsuva riietuse ja käitumisega või joobes olekuga

Seksuaalne vägivald võib sisaldada järgmisi tegevusi:

•Mittesoovitud seksuaalsed puudutused (käperdamine)

•Seksuaalse sisuga halvustavad märkused

•Pealesunnitud seksuaalvahekord

•Seksuaalvahekord partnerile ebameeldival või füüsilist valu tekitaval viisil

•Kaitsevahenditeta seksuaalvahekorra nõudmine

•Intiimsetele kehaosadele valu tekitamine (sadism)

•Vägistamine (partneri, pereliikme, tuttava või võõra poolt)

•Ekshibitsionism (enesepaljastamine, liputamine)

•Piilumine

•Soovimatu seksuaalse iseloomuga tegevus töökohal, koolis, vm avalikus kohas

•Ohvri lapse või ühise lapse seksuaalse väärkohtlemine

Lapse seksuaalse väärkohtlemise puhul on tegemist lapse kaasamisega seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis astub üle seadustest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest. Seksuaalne väärkohtlemine lapse suhtes on võimu, seksuaalsete või muude vajaduste rahuldamise eesmärgil toime pandud tegevus täiskasvanu või teise lapse poolt, kes vanuse või arengutaseme poolest on vastutus-, usaldus- või võimusuhetes lapsega

Lapse seksuaalne väärkohtlemine võib sisaldada tegevusi:

•Lapsele oma suguelundite demonstreerimine

•Lapsele seksuaalse sisuga, pornograafiliste teoste näitamine

•Lapse kaasamine seksuaalsesse vestlusse

•Lapse intiimsete kehaosade hellitamine ja katsumine, masturbeerimine

•Suguühe lapsega

•Lapse vägistamine

Lastevastase seksuaalvägivalla korral tuleb alati teavitada politseid!

Euroopa Nõukogu on välja andnud lastele suunatud ennetusvideo, mis koostöös Justiitsministeeriumiga on saanud ka eestikeelse tõlke.Vaata videot siit.

Abi pakkuvad asutused.

Ööpäev läbi:

  • Vastuvõtuosakonnad haiglate juures: Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Pärnu Haigla, Ida-Viru Keskhaigla.
  • Tugitelefon 1492
  • Lasteabi telefon 116111
  • Politsei 112

Avatud tööpäeviti:

Teave internetis:

 

VAATA KA VIDEOT

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste (SAKid) video.
Kui inimene on kogenud seksuaalvägivalda, siis ta väga sageli ei tea, mis abi on olemas ja kuhu saab pöörduda.