Lisalugemist

Teemakohane kirjandus:

Bancroft, L. “Miks ta seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed” MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 2013 (Kordustrükk)

Bancroft, L.  Silverman J.G. Vägivallatseja lapsevanemana. Tartu Naiste Varjupaik. 2007

Smith, J.R. Aeg vabana lennata. Meditatsioonid kõigile neile, kes on lõpetanud vägivaldse lähisuhte. Tartu Naiste

Varjupaik. 2012

Kivisalu, K. Sinihabeme pruudid. Lähisuhtevägivalda kogenud naiste dokumentaallood. Tähtvere Avatud Naistekeskus. 2013

Salo,M. Ettevaatust, nartsissist! Johannes Esto Ühing. 2012

Braswell, L. Kaotatud eneseaustuse otsinguil. Kuidas üle saada vägistamiskogemustest.  Vägivallaennetuse Teabekeskus MTÜ. Tartu. 2015

Pierce, D.A. Seksuaalne vägivald paarisuhtes. Vägivallaennetuse Teabekeskus MTÜ. Tartu. 2015

Naistevastane vägivald: Euroopa Liitu hõlmav uuring (FRA 2014) ja inglise keelne variant on loetav siit

Istanbuli konventsioon  ja seda tutvustav video, mida saab vaadata    siit

Naiste tugikeskuste  klientide arvamuste uuringu raport 2015

 

Artikleid lugemiseks:

“Peamine põhimõte vägivallavabaks paarisuhteks on võrdsus meeste ja naiste vahel” A. Sild:

“Kuidas lähisuhtevägivalda ära tunda?”  E.Reitelman, K. Soo :

” Terapeut: Seksuaalse vägivalla ohvrile ei tohi esitada miks küsimusi”  L. Pärn:

Märgid, mis viitavad vägivaldsele suhtele, L. Pärn :

Vägivald paarisuhtes- müüdid ja tegelikkus – 2009 aastal läbiviidud uuring vägivalla esinemise kohta paarisuhtes

“Lugeja kirjutab: perevägivald, milles osales kogu suguvõsa”, L.Pärn

“Naise pihtimus: mõistsin aastaid hiljem, et olin emotsionaalselt vägivaldses suhtes” K.Kulper

Artiklid Eesti meedias