Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine on koostöösuhe, mille käigus nõustaja aitab kliendil lahti mõtestada oma elu probleemsed olukorrad. Koos kliendiga arutletakse võimalike põhjuste üle ning püütakse leida lahendusi, mis aitaksid saavutada parimaid võimalikke tulemusi selles olukorras.

Nõustamine tähendab vestlust, mille käigus saab klient oma mõtetele vastukaja ning küsimustele vastused.

Nõustamise eesmärkideks on :

  • parandada kliendi heaolu, leevendada tema pingeid, lahendada kriise ja probleeme, samuti edendada iseseisvust probleemide lahendamisel;
  • toetada kliendi toimetulekut saavutamaks  adekvaatset enesehinnangut, suuremat enesekindlust, oskusi ja enesetõhusust valikute, otsuste tegemisel ja enesele püstitatud eesmärkide saavutamisel; õpetada paremat arusaamist iseendast, oma võimetest ja situatsioonidest.

 

Psühholoogiline nõustamine viiakse läbi privaatses nõustamisruumis eelnevalt kokkulepitud aegadel ja nõustamiskordade arv lepitakse nõustajaga kokku.

Naistevastase vägivalla ohvrite puhul rakendatakse individuaalnõustamist, ema ja laste  nõustamist või grupinõustamist. Paarinõustamist ei teostata.

Psühholoogilist nõustamist pakuvad erialase kõrgharidusega psühholoogid, kes on saanud naistevastase vägivalla alase täiendkoolituse.

Järvamaa Naiste Tugikeskuse poolt osutatav psühholoogiline nõustamine on olnud tagatud ajavahemikul juuli 2013 kuni märts 2016 projekti ”Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public ” raames, mida viidi ellu Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Kodune ja sooline vägivald“ toetusel. Alates 2016 aasta maist on psühholoogiline nõustamine tagatud Sotsiaalministeeriumi poolt.